Storskogen ingår nytt facilitetsavtal

Storskogen Group AB (publ) ingick den 23 september 2022 ett icke-säkerställt facilitetsavtal om 300 miljoner euro med ett syndikat bestående av fyra nordiska och internationella banker.

Syftet med facilitetsavtalet är att refinansiera vissa utestående revolverande lån under Storskogens befintliga revolverande kreditfacilitetsavtal daterat den 24 september 2021 om EUR en miljard och därmed öka koncernens finansiella flexibilitet.

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2022 bestod Storskogen av 132 affärsenheter med över 12 000 anställda och en sammanlagd årsomsättning på närmare SEK 36 miljarder (som om Storskogen hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Storskogen rådgavs av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.