Drönarbild över skog

Storskogen ingår facilitetsavtal i anslutning till planerad börsnotering

Storskogen Group AB (publ) ingick den 24 september 2021 ett icke-säkerställt facilitetsavtal om 1 miljard euro avseende en revolverande kreditfacilitet i flera valutor med ett syndikat bestående av tio nordiska och internationella banker.

Det nya facilitetsavtalet, vilket avser refinansiera och ersätta Storskogens befintliga facilitetsavtal, är föremål för sedvanliga villkor för utbetalning, däribland att det avsedda offentliga erbjudandet och upptagandet till handel av Storskogens B-aktier på Nasdaq Stockholm genomförs.

Storskogen förvärvar och utvecklar välskötta och lönsamma små- och medelstora företag inom affärsområdena Industri, Handel och Tjänster inom Norden, DACH och Storbritannien. Vid halvårsskiftet 2021 bestod Storskogen av 94 affärsenheter med sammanlagt cirka 7 000 anställda och en årsomsättning på närmare 19 miljarder kronor (som om Storskogen hade ägt alla affärsenheter hela den senaste 12-månadersperioden).

Storskogen rådgavs av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.