Banksyndikat tillhandahåller hållbarhetslänkad finansiering om EUR 700 miljoner till Tele2

Ett banksyndikat bestående av Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, DNB, ING, Nordea, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken och Swedbank har ingått en hållbarhetslänkad revolverande kreditfacilitet om EUR 700 miljoner med Tele2 som låntagare.

Det nya låneavtalet refinansierar bolagets befintliga finansiering om EUR 760 miljoner och kreditfaciliteten kommer att nyttjas för allmänna företagsändmål och rörelsekapitalbehov. Räntesatsen i bolagets nya låneavtal villkoras av hur Tele2 lever upp till vissa uppsatta hållbarhetsmål inom klimat och jämställdhet.

Mannheimer Swartling har varit banksyndikatets juridiska rådgivare i samband med ingåendet av låneavtalet och inkorporeringen av hållbarhetskriterierna.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.