Vattenfall emitterar sin andra gröna obligation under sitt svenska EMTN-program

Vattenfall har den 12 mars 2020 emitterat en senior icke-säkerställd grön obligation om 500 miljoner euro. Obligationen löper med en fast ränta om 0.050 procent och förfaller till betalning den 15 oktober 2025. Emissionen är den andra som Vattenfall har genomfört under sitt svenska EMTN-program och obligationen har listats på Nasdaq Stockholms marknad för hållbara obligationer (Sustainable Bond Market). Trots en utmanande marknadssituation omkring emissionsdatumet väckte emissionen stort intresse och obligationen övertecknades drygt sex gånger.

Pengarna från emissionen är öronmärkta för att användas till investeringar inom de fyra områden som specificeras i Vattenfalls ramverk för gröna obligationer: förnybar energi och därtill relaterad infrastruktur (renewable energy and related infrastructure), energieffektivitet (energy efficiency), elektrifiering av transport och värme (electrification of transport and heat) samt industriprojekt (industrial projects).

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag med omkring 20 000 anställda och med verksamhet i framför allt Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten.

Mannheimer Swartling har varit Vattenfalls juridiska rådgivare i samband med emissionen och noteringen av obligationen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.