Fyra personer som går nedför trappa

Banksyndikat tillhandahåller hållbarhetslänkad finansiering om 3 miljarder kronor till Stockholm Exergi

Ett banksyndikat bestående av Danske Bank, Skandinaviska Enskilda Banken och Swedbank har ingått en hållbarhetslänkad revolverande kreditfacilitet om 3 miljarder kronor med Stockholm Exergi som låntagare.

Under mars 2021 har villkoren för kreditfaciliteten justerats med innebörden att faciliteten har kopplats till vissa av Stockholm Exergis hållbarhetsmål. De nya villkoren innebär att räntan på kreditfaciliteten årligen kan justeras 2,5 baspunkter uppåt eller nedåt baserat på fyra hållbarhetskriterier, där Stockholm Exergi ska ha uppnått fördefinierade förbättringar.

Kriterierna är:

  • Antal betydande miljöstörningar
  • Antal olyckor som leder till sjukfrånvaro per miljon arbetade timmar (LWIF)
  • Koldioxidutsläpp per ton behandlat avfall
  • Antal avtal om värmeoptimering som hjälper kunderna att spara energi

Stockholm Exergi är stockholmarnas energibolag och tillser Stockholmsregionens tillgång till värme, kyla, el samt hantering av avfallstjänster. Med hjälp av bolagets gemensamma kretslopp värmer bolaget över 800 000 stockholmare, svalkar sjukhus, datahallar och andra viktiga verksamheter runtom i staden och producerar elektricitet som gör det möjligt för Stockholm att växa och utvecklas.

Mannheimer Swartling har varit banksyndikatets juridiska rådgivare i samband med ingåendet av låneavtalet och inkorporeringen av hållbarhetskriterierna.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.