Vattenfall etablerar det första ECP-programmet någonsin under svensk rätt

Vattenfall har den 14 februari 2020 etablerat det första Euro Commercial Paper-programmet (ECP-programmet) någonsin under svensk rätt. Det nya ECP-programmet ersätter bolagets tidigare program under engelsk rätt.

Utöver skiftet från engelsk till svensk rätt har programbeloppet utökats från två miljarder till fyra miljarder euro för att möjliggöra en sammanslagning med Vattenfalls befintliga svenska Commercial Paper-program. Ett ECP-program är ett kortfristigt upplåningsprogram, vanligtvis med en löptid på mellan 1 och 365 dagar. Under 2018 uppdaterade Vattenfall sitt Medium Term Note-program – något som också innefattade ett skifte från engelsk till svensk rätt.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag med omkring 20 000 anställda och med verksamhet i framför allt Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten.

Mannheimer Swartling var Vattenfalls juridiska rådgivare i samband med etableringen av det svenskrättsliga ECP-programmet.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.