Vattenfall ingår ett EUR 3 miljarder kreditfacilitetsavtal

Den 21 mars 2023 ingick Vattenfall ett kreditfacilitetsavtal om 3 miljarder EUR med ett banksyndikat bestående av nordiska och internationella banker.

Faciliteten ersätter bilaterala kreditfaciliteter som sattes på plats under 2022 i syfte att säkra Vattenfalls likviditet under föregående års volatila energimarknad.

Vattenfall är en av Europas största producenter och återförsäljare av elektricitet och värme och har omkring 20 000 anställda. Huvudmarknaderna är Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av svenska staten.

Vattenfall rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.