Drönarbild över skog med en väg i mitten

Vattenfall emitterar gröna hybridobligationer och återköper befintliga hybridobligationer

Den 26 maj 2021 emitterade Vattenfall nya gröna hybridobligationer om sammanlagt 3,5 miljarder SEK i två trancher med en löptid på 62 år och en möjlighet till första inlösen efter sju år.

Obligationerna, vilka är Vattenfalls första gröna SEK-obligationer och även de första hybridobligationerna som Vattenfall emitterar under svensk rätt, togs upp till handel på Nasdaq Stockholms marknad för hållbara obligationer (Sustainable Bond Market) den 27 maj 2021. De nya obligationerna har av kreditvärderingsinstituten S&P och Moody’s fått en kreditvärdering om BB+ respektive Baa2.

I anslutning till nyemissionen återköpte Vattenfall även befintliga engelskrättsliga SEK-denominerade hybridobligationer till ett belopp om ca 2,8 miljarder SEK.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag med omkring 20 000 anställda och med verksamhet i framförallt Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av svenska staten.

Vattenfall rådgavs av Mannheimer Swartling.

 

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.