Summa Equity Fund III ingår ett revolverande kreditfacilitetsavtal

De bolag som utgör Summa Equity Fund III har ingått ett kreditfacilitetsavtal med ett banksyndikat bestående av nordiska och internationella banker, vilket bland annat kommer att användas för att finansiera fondens investeringsverksamhet.

Summa Equity grundades 2016 och är en private equity-firma med målsättningen att genom investeringsverksamheten bidra till att lösa globala utmaningar i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling. Summa Equity Fund III innebär en ökad fondstorlek och ett utvidgat mandat att investera över ett bredare geografiskt område samt i tillväxtbolag. Investerarbasen består av pensionsfonder, försäkringsbolag, stiftelser och finansiella investerare med global representation, inkluderat Kanada, USA, Norden, Storbritannien, DACH, Frankrike, Benelux, Singapore, Japan och Australien. Fonden är, likt sina föregångare, baserad på en svensk aktiebolagsstruktur.

Summa Equity rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.