Storskogen refinansierar kreditfaciliteter

Storskogen Group AB (publ) (”Storskogen”) ingår bindande avtal om att refinansiera båda sina utestående icke-säkerställda faciliteter, varigenom Storskogen förlänger den genomsnittliga löptiden för koncernens skuldportfölj och minskar den totala kreditramen.

Storskogen har den 16 mars 2024 ingått bindande avtal om att refinansiera deras befintliga revolverande kreditfacilitet om 1 miljard euro samt icke-säkerställda syndikerade facilitet om 300 miljoner euro. Dessa ersätts av en revolverande kreditfacilitet om 400 miljoner euro, med option på en accordion-facilitet om 43 miljoner euro, samt en term loan-facilitet om 330 miljoner euro.

Storskogen är en internationell företagsgrupp inom Handel, Industri och Tjänster. Storskogen skapar värde genom att tillhandahålla kapital och strategisk rådgivning kombinerat med aktiv styrning och en decentraliserad operativ modell. Storskogen har över 12 000 anställda i en diversifierad grupp av bolag med en nettoomsättning på 36 miljarder kronor (LTM) och är noterat på Nasdaq Stockholm.

Storskogen rådgavs av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.