Handelsbanken tillhandahåller lånefaciliteter till Alimak Group i syfte att finansiera förvärvet av Tractel

Svenska Handelsbanken AB (publ) har tillhandahållit period- och brygglån till ett sammanlagt belopp av EUR 300 miljoner och SEK 2090 miljarder till Alimak Group AB (publ) i syfte att finansiera Alimak Groups förvärv av Tractel. Förvärvet slutfördes den 21 november 2022 och lägger till en ny vertikal till Alimak Group, divisionen Height Safety & Productivity Solutions.

Alimak Group är en världsledande global leverantör av hållbara premiumlösningar för arbete på hög höjd, noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Med närvaro i mer än 120 länder utvecklar, tillverkar, säljer och utför vi service på koncernens transportlösningar och lösningar för arbete på höjd med fokus på att tillföra kundvärde genom högre säkerhet, ökad produktivitet och bättre kostnadseffektivitet. Koncernen har en stor installerad bas av hissar, servicehissar, temporära och permanenta accesslösningar, plattformar och byggnadsunderhållsenheter runt om i världen. Portföljen omfattar även skyddsutrustning för säkerhet på hög höjd, lastmätning och kontroll, lyftutrustning samt en global affärsmodell för service, med återkommande intäkter från reservdelar och tjänster såsom inspektion, certifiering, underhåll, renoveringar, utbyten och utbildning. Koncernen grundades i Sverige 1948 och har sitt huvudkontor i Stockholm, 24 produktions- och monteringsanläggningar i 15 länder och cirka 3 100 anställda.

Handelsbanken rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.