Andreas Zettergren ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och Finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han biträder klienter i samband med alla typer av finansieringsrelaterade ärenden och särskilt i samband med projekt-, tillgångs- och förvärvsfinansiering samt leasing. Andreas anställdes första gången på byrån 2003, arbetade därefter i drygt två år som bankjurist på AB Svensk Exportkredit (SEK) och sedan på DNB Bank innan han kom tillbaka till byrån 2011. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Stockholms universitet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2015-
 • Senior Associate, Mannheimer Swartling, 2011-
 • Senior Legal Counsel, DNB Bank ASA, filial Sverige,  2010-2011 
 • Bankjurist, AB Svensk Exportkredit, 2009-2010 
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2009 

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2003)

Språk

 • Svenska
 • Engelska
 • Sveriges advokatsamfund, 2011

Verksamhetsgrupp

Andreas Zettergren

Partner

Andreas Zettergren ingår i Mannheimer Swartlings verksamhetsgrupp Bank och Finans och tjänstgör vid byråns kontor i Stockholm. Han biträder klienter i samband med alla typer av finansieringsrelaterade ärenden och särskilt i samband med projekt-, tillgångs- och förvärvsfinansiering samt leasing. Andreas anställdes första gången på byrån 2003, arbetade därefter i drygt två år som bankjurist på AB Svensk Exportkredit (SEK) och sedan på DNB Bank innan han kom tillbaka till byrån 2011. Han är medlem i Sveriges advokatsamfund och har en jur kand från Stockholms universitet.

Erfarenhet

 • Delägare, Mannheimer Swartling, 2015-
 • Senior Associate, Mannheimer Swartling, 2011-
 • Senior Legal Counsel, DNB Bank ASA, filial Sverige,  2010-2011 
 • Bankjurist, AB Svensk Exportkredit, 2009-2010 
 • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2003-2009 

Utbildning

 • Jur kand (Stockholms universitet, 2003)

Språk

 • Svenska
 • Engelska

Medlemskap

 • Sveriges advokatsamfund, 2011