Vindkraft

Eolus och Hydro Rein säljer 75 procent av vindkraftsprojekt

Eolus och Hydro Rein har tecknat avtal med MEAG avseende försäljning av 75 procent av aktierna i vindkraftsprojektet Stor-Skälsjön i Sverige omfattande 260 MW till ett företagsvärde om 361,4 MEUR (på 100 procents basis).

Eolus säljer samtliga sina aktier om totalt 51 procent för en köpeskilling om 18,4 MEUR. Hydro Rein säljer 24 procent av aktierna för en köpeskilling om 8,7 MEUR och kommer att kvarstå som delägare i projektet med 25 procents andel.

Vindparken kommer att omfatta 42 Siemens Gamesa SG 6.6-170 vindkraftverk. Byggnationen har startat och driftsättning planeras till hösten 2023.

Eolus och Hydro Rein kommer gemensamt att uppföra vindparken enligt ett uppdragsavtal tecknat med investerarna. Som en del i affären har Eolus också fått förtroendet att leverera tekniska och administrativa tjänster för vindparken på ett 15-årigt kontrakt.

Affären är villkorad av sedvanliga godkännanden från konkurrensmyndigheter och förväntas slutföras senare under 2022.

Eolus företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.