Ellevio genomför den största private placement-emissionen i USA som någonsin gjorts av ett europeiskt bolag

Ellevio har den 26 oktober 2016 genomfört en emission av obligationer till ett värde av SEK 3,3 miljarder, USD 941 miljoner och EUR 50 miljoner genom en s.k. private placement riktad till amerikanska investerare, vilket är den största private placement-emission som någonsin gjorts i USA av ett europeiskt företag.

Emissionen av private placement-obligationerna utgör en del av en större refinansieringstransaktion varigenom Ellevio upprättat en plattform som kan användas för att uppta skuldfinansiering genom bl.a. bankfaciliteter, private placements och andra obligationer i syfte att refinansiera viss befintlig skuldsättning samt för allmän rörelsefinansiering.

Utöver emissionen av private placement-obligationerna har Ellevio också som en del av den större refinansieringstransaktionen ingått ett SEK 35,3 miljarder låneavtal med ett konsortium av banker samt etablerat ett EUR 10 miljarder obligationsprogram för emission av obligationer.

Ellevio äger och utvecklar regionala och lokala elnät och distribuerar el till cirka 915 000 kunder i Sverige, vilket gör Ellevio till en av de största elnätsdistributörerna i Sverige. Ellevio ägs av ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure Management, Första AP-fonden, Tredje AP-fonden och Folksam.

Ellevio rådgavs av Mannheimer Swartling avseende svensk rätt.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.