Projektfinansieringen av Åndberg når financial close

Ardian, en världsledande privat investerare, har tagit upp en 20-årig finansiering för sin 286 MW vindkraftspark Åndberg. Finansieringen tillhandahålls av KfW IPEX-Bank, som är den del av KfW Group som ansvarar för projekt- och exportfinansiering.

Den långsiktiga finansieringen backas upp av ett 10-årigt grönt elköpsavtal (PPA) med Skellefteå Kraft, en av Sveriges största energiproducenter, som ingicks i oktober 2019. Finansieringen gör det möjligt för Ardian och eNordic att ytterligare optimera och säkra ytterligare intäktsströmmar för vindkraftsparken.

Ardian Infrastructure förvärvade Åndbergs vindkraftspark från OX2 i februari 2019 som en del av sin nordiska plattform för hållbar energi, eNordic. Vindkraftsparken förlitar sig på den senaste tekniken och har tidigare i år uppgraderat sina Nordex-turbiner till 5MW-klassen. Efter färdigställandet under 2021 kommer Åndberg varje år att tillhandahålla förnyelsebar energi överstigande 800 GWh, vilket gör Åndberg till en av de största vindkraftsparkerna i Sverige.

KfW IPEX-Bank rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.