Renewable Power Capital förvärvar vindkraftsparken Klevberget från OX2

Renewable Power Capital har förvärvat vindkraftsparken Klevberget, som omfattar 24 turbiner med en samlad kapacitet om 146 MW, i sin första svenska affär. OX2 bygger vindkraftsparken under ett construction and asset transfer agreement och kommer, när parken tagits i drift, ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftsparken. Transaktionen värderas till 190 miljoner EUR.

Klevbergets vindkraftspark ligger nära Sundsvall, i Medelpad, och har en förväntad årlig netto­produktion på 417 GWh. Vindkraftparken kommer producera grön energi motsvarande förbrukningen hos cirka 46 000 hushåll. Byggnationen kommer att påbörjas omedelbart, och leverans av el förväntas kunna ske från och med november 2023.

Renewable Power Capital är en pan-europeisk investeringsplattform för förnybar energi etablerad 2020, som finansieras av CPP Investments. Renewable Power Capital är hemmahörande i Storbritannien, med huvudkontor i London, och investerar i utveckling, konstruktion och långsiktigt ägande i sol-, vind- och batterilagringsprojekt, vilket möjliggör energiomställningen och skapar stabil långsiktig riskjusterad avkastning.

OX2 utvecklar och säljer vindkraftsparker och solparker. Sedan etableringen 2004 har OX2 tagit en ledande position inom området storskalig landbaserad vindkraft, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen. Med bas i Stockholm, bedriver OX2 verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien. OX2 är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Renewable Power Capital rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.