Vattenfall ingår partnerskap med Vestas och PKA om byggnation av 353 MW landbaserad vindkraft

Vattenfall, Vestas och PKA, ett danskt pensionsbolag, går in i ett gemensamt ägande av vindkraftparken Blakliden/Fäbodberget bestående av totalt 84 vindkraftverk med en total kapacitet om 353 MW, vilket gör vindkraftparken till en av Sveriges största. Den totala investeringen uppgår till cirka 3,5 miljarder SEK.

Vattenfalls ägarandel i vindkraftparken kommer att uppgå till 30 % och Vestas och PKA skall äga 70 % tillsammans.

Vindkraftparken består av de två områdena Blakliden, beläget i Åsele kommun och Fäbodberget, beläget i Åsele och Lycksele kommuner. Vindkraftparken har börjat byggas och kommer att driftsättas under 2021/2022. Den totala kapaciteten om 353 MW är tillräcklig för att producera förnybar energi till 220.000 svenska hem. Det har ingåtts ett 20-årigt elhandelsavtal rörande 60 % av produktionen i vindkraftparken (PPA) med Norsk Hydro, en av världens största aluminiumproducenter. Detta gör det möjligt för Norsk Hydro att säkra ett fast pris på en betydande andel av sina anläggningars elförbrukningsbehov, vilka årligen producerar totalt uppskattningsvis 100.000 ton aluminium. Transaktionen är villkorad vid att projektfinansiering kommer på plats.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag med cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall äger ca. 1.100 vindkraftverk i flera olika länder. Vattenfall ägs av den svenska staten.

Vattenfall rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.