Green Investment Group säljer sin nordiska vindparksportfölj om 170 MW

Green Investment Group (”GIG”), som är del av Macquarie Asset Management, har sålt sin nordiska vindparksportfölj till Vauban Inrastructure Partners.

Portföljen inkluderar tre operationella vindparker; den svenska vindparken Hornamossen (43 MW) samt de norska vindparkerna Buheii (80 MW) och Tysvaer (47 MW).

Mannheimer Swartling företrädde GIG i försäljningen avseende svenska juridiska frågor. Mannheimer Swartling har tidigare företrätt GIG i samband med dess förvärv av de aktuella vindparkerna och vid projektfinansieringen av den nordiska vindkraftsportföljen samt har löpande gett rådgivning till GIG under konstruktionsfasen av Hornamossen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.