EB-SIM och LHI Group förvärvar vindkraftparken Aldermyrberget

EB – Sustainable Investment Management (EB-SIM) och LHI Group har gemensamt förvärvat den svenska vindkraftparken Aldermyrberget, belägen i Skellefteå kommun.

Vindkraftparken, som är driftsatt, består av 17 turbiner med en total kapacitet om 71 MW. Den årliga förväntade elproduktionen uppgår till ca 275 GWh och de förväntade besparingarna av växthusgas förväntas bli 1 308 ton per år.

EB-SIM är initiativtagare till EB Renewable Energies Fund Europe och agerar som investeringsrådgivare till fonden. LHI medverkar genom fonden LHI Green Infrastructure Invest II. Säljare av vindkraftparken är wpd europe GmbH.

EB-SIM och LHI Group rådgavs av Mannheimer Swartling i förhållande till svenska frågor i samband med transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.