Glennmont Partners, som utgör en del av Nuveen Infrastructure, investerar i en 47 MW vindkraftportfölj

Glennmont Partners, Nuveen Infrastructures specialist på ren energi och en av världens största fondförvaltare inom förnyelsebar energi, har gjort sin första investering i Sverige genom att förvärva en vindkraftportfölj om 47,4 MW.

I portföljen ingår vindkraftparken Långmarken, belägen i Kristinehamn med en kapacitet om 19,8 MW, och vindkraftparken Våsberget, belägen i Ljusdal med en kapacitet om 27,6 MW. Båda vindkraftparkerna har varit i drift sedan 2017 och levererar el inom ramen för ett power purchase agreement med Statkraft som löper till 2032.

Förvärvet är den första investeringen från den öppna fonden för förnybar infrastruktur i Europa på EUR 700 miljoner, som lanserades tillsammans med den nederländska kapitalförvaltaren MN förra året med syfte att investera i förnyelsebar energi inom Europa.

Glennmont Partners är en av Europas största fondförvaltare som uteslutande fokuserar på investeringar i infrastruktur och förnyelsebar energi. De anskaffar kapital för att göra långsiktiga investeringar i projekt för alternativ kraftproduktion, t.ex. vindkraftverk, biomassakraftverk, solcellsparker och småskaliga vattenkraftverk.

Vindkraftparkerna förvärvades från Eolus och den franska kapitalförvaltaren Mirova, ett dotterbolag till Natixis Investment Management som ägnar sig åt hållbara investeringar, via dess fonder Mirova Eurofideme 3 och Mirova Renewable Co-Investment 1.

Glennmont Partners rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.