Financial close för finansieringen av GIG:s nordiska vindkraftsportfölj på 170 MW

Macquaries Green Investment Group (”GIG”) har genomfört en finansiering av uppförandet av en vindkraftsportfölj i Sverige och Norge med en total installerad effekt på 170 MW. Transaktionen blev klar den 30 mars 2020, med tillträde av det sista projektet den 20 april.

Finansieringen strukturerades med ett enskilt holdingbolag som låntagare och faciliteterna omfattar lånefaciliteter och andra stödfaciliteter.

Den ursprungliga portföljen består av 80 MW Buheii-projektet i Norge och 43 MW Hornamossen-projektet i Sverige, med tillträde av 47 MW Tysvaer-projektet, även det i Norge, kort därefter. De norska projekten främjas av långsiktiga elhandelsavtal (PPA) med Eramet. Eramets förpliktelser under PPAerna garanterats av GIEK, Norges motsvarighet till EKN. Turbinerna till projekten produceras antingen av Vestas eller Siemens Gamesa.

Mannheimer Swartling företrädde GIG i portföljfinansieringen i svenska juridiska frågor, Mannheimer Swartling ledde PPA-arbetsströmmen och som tidigare aviserats företrädde Mannheimer Swartling GIG i samband med GIG:s förvärv av Hornamossen-projektet i Sverige och Tysvaer-projektet i Norge.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.