Investerare företrädda av CSEIP förvärvar andel i en av Europas största vindkraftparker

Investerare företrädda av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners AG (CSEIP) ska förvärva upp till 85 % av aktierna i en vindkraftparkportfölj avseende den norra delen av vindkraftparken Markbygden 2 belägen i Norrbotten nära Piteå. Vindkraftparken förväntas vara i drift till utgången av 2021, med en kombinerad årlig elproduktion om 657 GWh.

När parken är färdigställd kommer Markbygden 2 vara en av de tre största landbaserade vindkraftparkerna i Europa (mätt efter installerad kapacitet).

CSEIP rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.