Financial close för finansiering av vindkraftsparken Riberget

Projektfinansieringen av den 70.2 MW stora vindkraftsparken Riberget, som ägs av Fu-Gens projektbolag Riberget Vind AB, slutfördes den 28 juni 2023.

Projektfinansieringen tillhandahölls av Norddeutsche Landesbank Girozentrale.

Vindkraftsparken Riberget ligger 90 km väster om Sundsvall i Sverige i Gävleborgs län. Fu-Gen förvärvade projektet i oktober 2022 från OX2 och byggnationen startade under fjärde kvartalet 2022. Projektet beräknas vara färdigställt under andra hälften av 2024. När vindparken är i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen under ett 15-årigt avtal. Vindparken består av 11 vindkraftverk med en total kapacitet på 70.2 MW.

Fu-Gen är ett privatägt företag grundat av erfarna entreprenörer inom förnybar energi. Fu-Gens mål är att bygga upp en portfölj bestående av anläggningar för vind-, sol- och vätgasproduktion samt för energilagring. Fu-Gen utvecklar egna projekt från ax till limpa, så kallad green-field. De investerar även i projekt i senare stadier, från tillståndsgivna och byggklara projekt till driftsatta anläggningar.

Fu-Gen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.