Encavis ingår samarbete med Solgrid om en solenergiportfölj

Vind- och solparksoperatören Encavis AG har tecknat ett investeringsavtal med norska Solgrid AS avseende en portfölj av subventionsfria solenergiprojekt i södra Sverige med en kapacitet överstigande 100 MWp.

Den första solcellsparken i Varberg, med en produktionskapacitet om cirka 5 MWp, är redan ansluten till elnätet. Ytterligare fem projekt, som befinner sig i olika utvecklingsstadier, ingår i portföljen.

Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare till Encavis AG i förhållande till svenska legala frågor i samband med transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.