Drönarbild på väg och containrar

Fred. Olsen Renewables tecknar avtal för finansieringen av landbaserade vindkraftparker

Fred. Olsen Renewables (FORAS), ett helägt dotterbolag till det norska börsnoterade bolaget Bonheur ASA, har meddelat att det har tecknat avtal om EUR 480 miljoner för finansieringen av befintliga vindkraftparker i Norge och Sverige och framtida landbaserade vindkraftparker i Storbritannien och Sverige.

FORAS kommer att förbli aktieägare med en 51-procentig andel i vindkraftparkerna, medan de övriga 49 procenten kommer att förvärvas av en investeringsfond där Kommunal Landspensjonskasse, MEAG Munich ERGO AssetManagement, som agerar på uppdrag av olika bolag inom Munich Re-koncernen, inklusive ERGO, och Keppel Infrastructure Trust kommer att investera 160 miljoner euro vardera.

Initialt förvärvar fonden ett indirekt 49-procentigt ägande i tre vindkraftparker med en sammanlagd kapacitet på 258 MW (Lista Vindkraftverk AS, Fäbodliden Vindkraft AB och Högaliden Vindkraft AB) för en köpeskilling motsvarande EUR 176 miljoner. Utöver de tre initiala vindkraftparkerna har fonden en exklusiv rätt och skyldighet att investera 49 procent i alla landbaserade vindkraftsprojekt i Storbritannien och Sverige som FORAS tar fram till Final Investment Decision (FID) tills åtagandet på EUR 480 miljoner är fullt utnyttjat eller en period på fem år har löpt ut.

Mannheimer Swartling, i nära samarbete med Thommesen, har rådgivit Fred. Olsen Renewables i samband med transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.