AtoB@C Shipping etablerar en grön fartygspool 

ESL Shippings dotterbolag Atob@C Shipping har beställt tolv nya el-hybridfartyg av en ny generation för bulklast, varav sex kommer att ägas av AtoB@C Shipping och de återstående sex av ett nybildat bolag, Green Coaster Shipping, som ägs av en grupp institutionella och privata investerare.

ESL Shippings investering uppgår till cirka EUR 70 miljoner. Alla tolv fartyg kommer att ingå i den långsiktiga Green Coaster Shipping Poolen som kommer att manageras av AtoB@C Shipping. Fartygen i poolen kommer att befraktas inom AtoB@C Shippings befintliga och växande kontraktstrafik. ESL Shipping erbjuder Green Coaster Shipping fullservicetjänster (turn key) vad det gäller konstruktionen och underhållet av fartygen. Samtliga tolv fartyg kommer att levereras under perioden Q3 2023 till Q2 2026.

Green Coaster Shipping Poolen kommer att påskynda tillväxten, lönsamheten och avkastningen på kapitalet i ESL Shippings verksamhet. Poolen kommer också att utgöra den första fasen av rederiets nya tillväxtstrategi för låga koldioxidutsläpp som utnyttjar investerarfinansiering och en poolstruktur. ESL Shipping är en del av Aspo-koncernen, noterad på Helsingforsbörsen.

Green Coaster Shippings fartyg finansieras av investerarna och av Green Shipping Fund, som förvaltas av PROW Capital.

ESL Shipping rådgavs av Mannheimer Swartling i struktureringen av poolen, i transaktionen avseende Green Coaster Shipping och i samband med finansieringen av Green Coaster Shippings fartyg.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.