Göteborg Energi och Ale kommun avyttrar Ale Fjärrvärme

Göteborg Energi AB och Ale kommun har ingått avtal om att sälja samtliga aktier i Ale Fjärrvärme AB till Solör Bioenergi Fjärrvärme AB. Transaktionen förväntas avslutas i början av mars 2022.

Ale Fjärrvärme AB är fjärrvärmeverksamheten i Ale kommun, och tillhandahåller värme till uppskattningsvis 950 anknytningspunkter i ett 65 km långt fjärrvärmenätverk. Bolaget köper, producerar och distribuerar värme till ca. 670 privatkunder och ca. 95 företagskunder i kommunen. Den årliga normaliserade värmevolymen estimeras till uppskattningsvis 58 GWh.

Solör Bioenergy Group är en ledande aktör i förnybar energi baserat på trädbränslen med över 250 000 användare varje dag. Solör Bioenergy Group är aktivt på 181 orter, primärt i Sverige och Norge, där Solör Bioenergy Group producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och elektricitet till hem, företag, offentliga verksamheter och industrier.

Mannheimer Swartling var legal rådgivare åt Göteborg Energi i samband med transaktionen, i samarbete med KPMG.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.