Skuggspel av träd på vägg

Midroc blir Granitor

Företagsgruppen Midroc Europe kommer att byta ut det gemensamma varumärket Midroc och från januari 2022 istället använda varumärket Granitor. Bytet är en del av en förnyad långsiktig ägaröverenskommelse mellan de två familjerna bakom verksamheterna.

Varumärket Midroc används av ett stort antal skilda verksamheter med olika ägarkonstellationer i Sverige, Mellanöstern och Afrika. Verksamheterna som marknadsförts som Midroc Europe ägs av Mohammed Al Amoudi tillsammans med den svenska familjen Wikström. Midroc Europe har sedan starten 1996 haft en stark tillväxt och omfattar idag tre affärsområden med en total omsättning om cirka 8 miljarder kronor och 4 400 anställda, varav merparten är verksamma i Norden.

Varumärkesbytet är en del av en förnyad och formaliserad ägaröverenskommelse mellan Midroc Europes två ägarfamiljer som innebär ett fortsatt och fördjupat samarbete som sträcker sig över generationsgränserna framåt. Den nya överenskommelsen är en naturlig följd av att familjen Wikström successivt ökat sin ägarandel och Al Amoudi blivit en mer långsiktig minoritetsägare och finansiär.

Mannheimer Swartling har biträtt Mohammed Al Amoudi och hans bolag i samband med att överenskommelsen ingicks.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.