Castellum och Göteborgs Hamn etablerar JV avseende ett nytt nordiskt logistiknav

Castellum och Göteborgs Hamn har överenskommit att tillsammans utveckla området Halvorsäng i nära anslutning till Göteborgs Hamn till ett ledande logistiknav.

Samarbetet kommer ske inom ramen för ett joint venture-bolag där parterna äger lika delar (50/50). Parterna ska genom JV-bolaget gemensamt utveckla, projektera och bygga logistikfastigheter inom Halvorsäng och därefter äga, förvalta och hyra ut de uppförda logistiklokalerna. Markområdet uppgår till cirka 270 000 kvm markareal, varav cirka 145 000 kvm lokalyta. Området förväntas vara färdigutvecklat inom 4 år.

Castellum rådges av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.