RGS Nordic A/S avyttrar sin svenska verksamhet till Sortera

Danska RGS Nordic A/S avyttrar sitt svenska dotterbolag RGS Nordic AB till Sortera Group.

RGS Nordic AB, med 74 anställda och en årsomsättning om cirka SEK 500 miljoner, bedriver verksamhet bestående av hantering av jordmassor och byggavfall på ett flertal anläggningar i Sverige. I och med avyttringen kommer RGS Nordic A/S fortsättningsvis lägga ett större fokus på att utveckla bolagets affärsmål i Danmark.

Sorteras förvärv av RGS Nordic AB är föremål för sedvanlig konkurrensprövning.

Mannheimer Swartling rådgav RGS Nordic A/S i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.