Vattenfall säljer Grönhult vindkraftpark till TRIG

Vattenfall Vindkraft Sverige Aktiebolag, ett dotterbolag till Vattenfall AB, säljer Grönhult vindkraftpark till The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG). Byggstart sker under våren 2021 och vindkraftparken planeras att tas i drift i slutet av 2022.

Vindkraftparken omfattar 12 turbiner med en total installerad effekt om 67,2 MW. Årsproduktionen beräknas till 210 GWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för drygt 40 000 kunder. Vattenfall kommer förvalta vindkraftparken under såväl konstruktionsfasen som driftsfasen samt tillhandahålla elmarknadstjänster till vindkraftsbolaget.

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag med omkring 20 000 anställda och med verksamhet i framför allt Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall äger ca. 1.100 vindkraftverk i flera olika länder.

The Renewables Infrastructure Group Limited (TRIG) är ett London-noterat investeringsbolag som rådges av InfraRed Capital Partners.

Mannheimer Swartling var juridisk rådgivare till Vattenfall under transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.