Fu-Gen förvärvar Riberget vindkraftpark från OX2

Fu-Gen har ingått ett avtal om att förvärva vindkraftparken Riberget i Ljusdals kommun från OX2.

Vindparken kommer att bestå av 11 turbiner och har en total installerad effekt på 70 MW. Fu-Gen är ett privatägt IPP som fokuserar på utveckling och ägande av energiproducerande anläggningar för vindkraft, solenergi, batterilagring och e-bränslen (vätgasbaserade) projekt i Norden och Storbritannien.

Vindkraftparken stärker Fu-Gens portfölj av svenska landbaserade vindkraftsanläggningar under uppbyggnad/drift med en förväntad årlig produktion på 210 GWh, vilket motsvarar energiförbrukningen i 42 000 hushåll. Förvärvet stödjer Fu-Gens uppdrag att ge framtida generationer möjlighet till hållbara energilösningar genom att utveckla och äga energiproducerande anläggningar från vindkraft, solenergi, batterilagring och e-bränsleprojekt.

OX2 kommer att inleda uppförandet av vindkraftparken i slutet av 2022 och den beräknas vara färdigställd under andra halvåret 2024. När vindkraftverken har tagits i drift kommer OX2 att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftparken enligt ett 15-årigt avtal, för att optimera produktionen och övervaka driften.

Fu-Gen rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.