BELFOR förvärvar Umor AB

BELFOR, den globala marknadsledaren inom skadesanering, har ingått avtal om att förvärva Umor AB i syfte att utöka sin geografiska täckning i Skandinavien och för att stärka kundservicen i Sverige.

BELFOR täcker hela värdekedjan i katastrofåterställning – från skadebedömning, första lindrande åtgärder, återställning till återställningstjänster för små, stora och tekniskt komplexa förluster.

Umor är specialiserat på vattenskadesanering samt sanerings- och rivningsarbeten och verksamt i Malmö- och Helsingborgsområdet sedan 2016.

BELFOR rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.