REMONDIS förvärvar verksamheten i Recycling i Stockholm AB

Den 1 december 2022 förvärvade REMONDIS verksamheten i Recycling i Stockholm AB, och därmed expanderade REMONDIS sin återvinningsverksamhet i Stockholm.

Affären med Recycling i Stockholm AB bestod av två delar; dels en inkråmsaffär där REMONDIS övertar befintliga avtal, fordon och anställda, dels en aktieöverlåtelse som innebär att REMONDIS förvärvar Strömbäck Fastigheter AB som är tomträttsinnehavare till en tomt i anslutning till REMONDIS befintliga anläggning i Bandhagen.

Mannheimer Swartling var rådgivare till REMONDIS i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.