REMONDIS förvärvar Bergnäset Ställningsmontage AB

REMONDIS Maintenance & Services Sweden AB, dotterbolag till REMONDIS Group, förvärvar samtliga aktier i Bergnäset Ställningsmontage AB av NCC Sverige AB.

Bergnäset Ställningsmontage AB är ett av Sveriges största byggnadsställningsföretag och bedriver framförallt sin verksamhet i norra Sverige. Bolaget har omkring 280 medarbetare. REMONDIS är ett av världens största privatägda återvinnings-, service- och vattenföretag. REMONDIS äger även byggnadsställningsföretaget XERVON Sweden AB, en väletablerad branschkollega till Bergnäset Ställningsmontage AB. REMONDIS har ingått ett avtal med NCC Sverige AB om att förvärva 100% av aktierna i Bergnäset Ställningsmontage AB.

Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrensprövning och planeras slutföras under tredje kvartalet 2023.

REMONDIS biträddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.