Vindkraft

Zephyr avyttrar två havsbaserade vindkraftsprojekt till Vattenfall

Zephyr AS säljer majoritetsandelen i två havsbaserade vindkraftsprojekt utanför Göteborgs kust till Vattenfall Vindkraft. Fullt utvecklade väntas projekten producera 10,5 TWh fossilfri el årligen.

De två vindkraftsprojekten – Vidar och Poseidon – ligger mellan 25 och 27 kilometer utanför västkusten, norr om Göteborg. Vattenfalls ägarandel uppgår efter förvärvet till 85 procent. Resterande 15 procent kommer även fortsättningsvis att ägas av Zephyr. Projekten Vidar och Poseidon – som främst kommer att bestå av flytande vindkraftverk – väntas ha en sammanlagd effekt om 2,8 GW samt en årsproduktion om 10,5 TWh.

Mannheimer Swartling företrädde Zephyr i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.