Bild över en äng med stora tunga moln

GIG förvärvar Kattegatt Offshore

Green Investment Group (GIG) (del av Macquarie koncernen) har förvärvat projekträttigheterna till vindparksprojektet Kattegatt Offshore från Agrivind AB. Projektet, som är under utveckling, avses etableras utanför kusten i Falkenbergs kommun, och kommer efter byggnation att ha en kapacitet om upp till 260 MW. När vindkraftparken tagits i bruk kommer den att producera elektricitet som täcker behovet hos 95 000 hushåll.

GIG är en ledande utvecklare av förnybar energi med ett uppdrag att påskynda den gröna övergången. GIG är en av världens största utvecklare av havsbaserad vindkraft, med projekträttigheter om cirka 14 GW. Kattegatt Offshore är det senaste tillskottet till GIG:s portfölj av havsbaserad vindkraft.

GIG företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.