Mannheimer Swartling har biträtt REMONDIS i dess förvärv av Delete Group

Delete Group är en ledande leverantör av sanerings- och städtjänster i de nordiska länderna.

Delete Group har cirka 675 anställda på 29 orter i Finland och Sverige. REMONDIS ingick avtal om att förvärva Delete Group i maj 2023. Transaktionen var villkorad av godkännande av relevanta konkurrensmyndigheter. Avsikten är att transaktionen ska slutföras i november 2023.

REMONDIS anmälde transaktionen till Konkurrensverket den 7 juni 2023. Efter den inledande fas 1-granskningen beslutade Konkurrensverket att inleda en fördjupad fas 2-undersökning. Den 11 oktober 2023 informerade Konkurrensverket REMONDIS om sin avsikt att förbjuda transaktionen och tillhandahöll ett utkast till förbudsbeslut. Efter REMONDIS skriftliga svar på Konkurrensverkets utkast till förbudsbeslut och ett muntligt förfarande beslutade Konkurrensverket den 1 november 2023 att godkänna transaktionen utan några villkor.

REMONDIS rådgavs av Mannheimer Swartling (avseende svensk rätt) och Castrén & Snellman (avseende finsk rätt) i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.