Grundarna till Water Proof Diving International AB avyttrar 93 % av aktierna till Lagercrantz

Mannheimer Swartling har biträtt ägarna till Water Proof Diving International AB vid försäljningen av 93 % av bolagets aktier till Lagercrantz Group AB.

Water Proof Diving International är en ledande leverantör av avancerade torr- och våtdräkter till professionella dykare med kunder bl.a. inom militär- och räddningstjänst.

Försäljning sker via återförsäljare över stora delar av världen. Bolaget är baserat i Partille och omsätter ca. 90 miljoner kronor.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.