Caroline Perlström ingår i byråns verksamhetsgrupp för Miljörätt samt branschgruppen för Energi. Hon rådger klienter inom ett brett spektrum av miljörättsliga ärenden med särskilt fokus på tillståndsprövning av olika slags industriella verksamheter och andra energi- och infrastrukturrelaterade projekt. Hon har även gedigen erfarenhet av miljörättsliga ansvarsfrågor avseende förorenade områden och är specialiserad på regulatoriska frågor om avfall och återvinning.

Genom sitt arbete med miljörättsliga tillståndsprövningar och andra miljörättsliga regulatoriska ärenden, såsom förelägganden och andra tillsynsbeslut, har Caroline stor erfarenhet av processer vid mark- och miljödomstolarna, Mark- och miljööverdomstolen samt länsstyrelserna.

Caroline arbetar även i kommersiella transaktioner med att ge strategisk rådgivning till klienter i miljörättsliga frågor i samband med överlåtelser och förvärv av verksamheter, bolag och fastigheter samt energiprojekt.