Castellum ingår avtal om bytesaffär med Fastighetsaktiebolaget Lilium

Castellum har ingått avtal med Fastighetsaktiebolaget Lilium om en bytesaffär. Tillträde kommer äga rum den 1 mars 2019.

Transaktionen inkluderar förvärv av sex fastigheter i Linköping och försäljning av tjugo fastigheter i Sundsvall. Castellum ser förvärvet som en exceptionell möjlighet att växa och utveckla sina produkter likväl som en chans att ta tillvara på de byggrätter som transaktionen erbjuder.

De sex fastigheterna i Linköping är centralt belägna kontorsfastigheter om cirka 67 000 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgick till 1 638 miljoner kronor (inklusive omkostnader och beräknad uppskjuten skatt). Försäljningspriset för Sundsvallsfastigheterna, som består av 157 400 kvadratmeter kontor, uppgick till 3 321 miljoner kronor (efter avdrag för omkostnader och beräknad uppskjuten skatt).

Samtliga medarbetare på respektive ort behåller sina nuvarande anställningar och övergår till den nya ägaren. Castellum har fackliga avtal och för dialog med berörda.

Castellum är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Fastigheternas värde uppgår till 87,5 miljarder kronor och utgörs i huvudsak av lokaler för kontor, lager/logistik och samhällsfastigheter med en uthyrningsbar yta om 4,4 miljoner kvm.

Castellum rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.