Drönarbild av gul och grön åker

Stena Adactum och AMF säljer 20 % av aktierna i Stena Renewable

Stena Adactum AB (”Stena Adactum”) och AMF Pensionsförsäkring AB (”AMF”) har tecknat avtal om att sälja 20 % av aktierna i Stena Renewable AB (”Stena Renewable”) till Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt (”Alecta”).

Efter fullbordandet av försäljningen avser Stena Adactum, AMF, Alecta och Kommunal Landspensjonskasse gjensidige forsikringsselskap (”KLP”), som aktieägare i Stena Renewable, gemensamt fortsätta utveckla Stena Renewable som ett stort grönt energibolag med hållbarhet i fokus.

Stena Renewable är ett av Sveriges största landbaserade vindkraftsbolag som under de senaste 15 åren etablerat en stark position med vindkraftsprojekt i södra Sverige. Bolaget har idag en av de större driftsatta vindkraftsportföljerna i Sverige inkluderande totalt 315 MW och har ytterligare närmare 600 MW av projekt som är byggklara eller under byggnation.

Stena Adactum och AMF företräddes i transaktionen av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.