IntervjuEmma Olnäs Fors

Emma Olnäs Fors, partner i verksamhetsgruppen Företagsöverlåtelser

Jag valde affärsjuridiken för att få en djupare förståelse för hur näringslivet fungerar men också för att få möjligheten att vara en del av händelsernas centrum. Jag gillar att hitta lösningar på problem och vägar framåt. Juridiken kan vara ett verktyg för att uppnå det, men juridiken behöver kompletteras med kunskap om hur saker och ting samverkar och förståelse för vad som är viktigt och vad som driver klienten respektive motparten. Att jag valde att specialisera mig på företagsöverlåtelser (M&A) är lite av en slump, men att arbeta med due diligence är det ultimata sättet att lära sig en verksamhet, eller bransch, och att samtidigt få ett värdefullt kunskapsövertag i avtalsförhandlingar.

Jag känner dagligen stor glädje och stolthet att få vara del av ett team med en enorm kapacitet.

En annan sak som arbetet inom gruppen för företagsöverlåtelser (M&A) bidrar till är känslan av gemenskap. Jag drivs av att arbeta i ett team med ett gemensamt mål, som vi tack vare olika specialistkunskaper och vår starka lagkänsla uppnår på det för klienten bästa sättet.

Jag började min karriär på en annan byrå, men i samband med att jag flyttade till Göteborg började jag arbeta på Mannheimer Swartling. Det som slog mig var skillnaden i samarbetet mellan byråns kontor, såväl i Sverige som i utlandet. Då det tidigare varit krångligt och kantat av formalia att kontakta kollegor på ett annat kontor, blev det en självklarhet i vardagen.

Det senaste projektet som jag har haft förmånen att delta i var just en större internationell transaktion som krävde stark laganda, specialistkompetenser på flertalet områden och nytänkande jurister; allt som Mannheimer Swartling står för. Kärntruppen bestod av ett femtontal jurister och samtliga svenska kontor var inblandade i transaktionen. Jag känner dagligen stor glädje och stolthet att få vara del av ett team med en enorm kapacitet.