Sarah Hoskins är Head of Sustainability på Mannheimer Swartling. Sarah driver det strategiska hållbarhetsarbetet, både internt och i den rådgivande verksamheten till klienter. Sarah började på byrån 2011 som senior associate i verksamhetsgrupperna för EU- och konkurrensrätt samt Corporate Sustainability and Risk Management.

Sarah har tidigare arbetat som Compliance Director på Sandvik Mining and Rock Solutions där hon ledde det globala teamet för etik och efterlevnad inom antikorruption, dataintegritet, konkurrens och handel, såväl som förvaltning av visselblåsarsystemet. En stor del av rollen innebar att med hjälp av kvalitets- och hållbarhetsfrågor leda förbättringsarbetet för såväl system som strategi, utbildning och kultur för att uppnå Sandviks hållbarhetsmål.