Beijer Ref har genomfört en företrädesemission

Beijer Ref AB (publ) har genomfört en företrädesemission om cirka 14 miljarder kronor.

Under mars har Beijer Ref AB (publ) (”Beijer Ref”) genomfört en företrädesemission om cirka 14 miljarder kronor i syfte att finansiera förvärvet av Heritage Distribution. Företrädesemissionen övertecknades och 99,7 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter.

Beijer Ref är en av världens största kylgrossister och finns representerade i 43 länder i Europa, Nordamerika, Afrika och Asien-Stillahavsregionen. Beijer Refs aktier av serie B är noterade på NASDAQ Stockholm Large Cap.

Beijer Ref rådgavs av Mannheimer Swartling i företrädesemissionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.