Securitas förvärvar verksamhet från Stanley Black & Decker

Securitas AB (publ) har ingått avtal om att förvärva verksamheten avseende elektroniska säkerhetslösningar (Stanley Security) från Stanley Black & Decker, Inc. för en kontant köpeskilling om 3,2 miljarder USD på skuld- och kassafri bas.

Stanley Security är en högt ansedd leverantör av elektroniska säkerhetslösningar med verksamhet på 12 marknader globalt.

Securitas strategi är att leverera heltäckande, skalbara och innovativa säkerhetslösningar för att möta sina kunders allt mer komplexa säkerhetsbehov. Stanley Securitys kompletterande erbjudande av branschledande teknikbaserad säkerhet, tillsammans med en kompletterande geografisk täckning, ligger i linje med denna ambition. Förvärvet är ett stort steg mot att Securitas ska uppnå sin ambition om att fördubbla försäljningen av elektronisk säkerhet och säkerhetslösningar med högre marginal till 2023.

Förvärvet är föremål för sedvanliga regulatoriska godkännanden och tillträdesvillkor.

Mannheimer Swartling biträder Securitas avseende frågor enligt svensk rätt i samband med transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.