D. Carnegie & Co färdigställer refinansiering om 3,25 miljarder kronor

D. Carnegie & Co AB (publ) har genomfört en refinansiering på 3,25 miljarder kronor med AIG Asset Management (Europe) Limited, tillsammans med en revolverande investeringsfacilitet om 750 miljoner kronor.

D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag inriktat på att äga och utveckla hyresbostäder i Stockholmsregionen.

D. Carnegie & Co rådgavs av Mannheimer Swartling i transaktionen, tillsammans med Simpson Thacher & Bartlett LLP.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.