Duni avyttrar aktier i dotterbolaget BioPak till private equity-bolaget Five V Capital

Duni AB har ingått ett avtal om att avyttra 25 procent av aktierna i BioPak Pty Ltd till Five V Capital Pty Ltd (Five V), och fonder förvaltade av Five V, ett ledande private equity- och venturekapitalbolag baserat i Australien.

Det strategiska samarbetet lägger grunden för nästa tillväxtfas för BioPak Group. Five V kommer att engagera sig aktivt tillsammans med ledningen, Duni Group och Gary Smith (medgrundare och VD) för att förstärka bolagets tillväxtförutsättningar på såväl befintliga som nya marknader.

BioPak Group med dess dotterbolag i Australien, Nya Zeeland, Storbritannien, USA och Singapore omfattar ungefär 60 procent av Duni Groups affärsområde BioPak, som erbjuder hållbara måltidsförpackningslösningar. Five V är ett certifierad B Corporation med ett naturligt fokus på hållbara investeringar, och har en stor erfarenhet av att hjälpa företag att växa och expandera såväl lokalt som internationellt.

Transaktionens slutförande är villkorat av sedvanliga villkor och förväntas slutföras i december 2022.

Duni AB företräddes av Mannheimer Swartling i transaktionen.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.