ESS tecknar avtal om kreditram på 300 miljoner euro

European Spallation Source ERIC (ESS) har tecknat avtal om en kreditram på totalt 300 miljoner euro med European Investment Bank (EIB), Nordic Investment Bank (NIB) och Svensk Exportkredit (SEK). Bryggfinansieringen gör det möjligt för ESS att följa sin tidsplan för forskningsanläggningen i det här skedet av byggnationsfasen.

ESS är en storskalig forskningsanläggning som kommer att innehålla världens mest kraftfulla neutronkälla. Det är ett av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekt som byggs idag. ESS är ett europeiskt samarbete med f.n. 15 medlems- och observatörsländer. Sverige och Danmark är värdländer.

Avtalet ger forskningsinfrastrukturprojektet i Lund en kreditram som sträcker sig över sju år. EIB, NIB och SEK bidrar vardera med upp till 100 miljoner euro, totalt 300 miljoner euro. Det är första gången som EIB, NIB och SEK gemensamt går in och beviljar bryggfinansiering till ett stort europeiskt forskningsinfrastrukturprojekt. Det är också första gången som ett ERIC (ett konsortium för europeisk forskningsinfrastruktur) får tillgång till extern finansiering av detta slag.

ESS biträddes av Mannheimer Swartling.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.