Byggstart för Northvolt Labs

Northvolt AB inledde den 27 april 2018 byggandet av Northvolt Labs. Northvolt Labs, som uppförs i Västerås, kommer att bli en toppmodern forsknings- och produktionsanläggning för utveckling, provning och industrialisering av litiumjonbatterier inför storskalig produktion. När anläggningen är färdigställd 2019 väntas den sysselsätta 300-400 personer.

För finansieringen av Northvolt Labs har Northvolt nu genomfört en första finansieringsrunda om cirka 100 miljoner euro, vilken omfattar en kombination av medel från Europeiska Investeringsbanken (EIB) och InnovFin (EU:s finansiering för innovativa demonstrationsprojekt inom energiområdet), den svenska Energimyndigheten samt från Northvolt och dess strategiska industripartners.

Northvolt grundades 2016 med målet att bygga världens grönaste batteri, med ett minimalt klimatavtryck och med högsta möjliga ambitioner för återvinning, för att möjliggöra den Europeiska övergången till förnybar energi. Northvolts huvudanläggning, som ska ligga i Skellefteå, kommer att bli Europas största batterifabrik och årligen producera 32 GWh batterikapacitet.

Mannheimer Swartling har varit juridisk rådgivare till Northvolt i samband med aktieinvesteringar och lånefinansiering av Nortvolt Labs samt vid avtal om leverans av produktionsutrustning m.m. Mannheimer Swartlings team har omfattat jurister från ett antal verksamhets- och branschgrupper, såsom Bank och finans, Corporate Commercial, Fonder och investeringar samt Infrastruktur och entreprenad.

Cookies

För att göra hemsidans funktioner och information tillgängliga för dig använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din enhet. Viss information som inhämtas genom dessa cookies delas med tredje part. Vi använder bara sådana cookies som är nödvändiga för att hemsidan ska fungera korrekt och dessa kan därför inte stängas av. För ytterligare information, se Information om användning av cookies.